woensdag 20 april 2016

Ruimte voor duurzame energie!

Komende zaterdag zit ik in een panel van het International Architecture Biënnale, The Next Economy in Rotterdam. Die dag presenteert het IABR hun tentoonstelling over de energie neutrale stad. Groningen is groot onderdeel van hun tentoonstelling: want hoe verbinden we stad en ommeland en maken we ruimte voor energie? Ze schetsen een blik op de toekomst.

Maar het is natuurlijk aan de provincie en de gemeenten om samen met vele partners daar ook echt vorm en inhoud aan te geven. In de voorstelling zal blijken dat er ruimte nodig is voor duurzame energie. Voor alle energie is ruimte nodig, denk aan de kolenmijnen in landen die we niet zien, de energiemasten waar we aan gewend zijn, maar ook de gascentrales die bijvoorbeeld in de Eemsdelta staan. Voor schone energie is echter een ander, nieuw soort ruimte nodig. Zichtbare ruimte die we niet gewend zijn. Maar het is wel ruimte die we keihard nodig hebben, willen we de stap naar schone energie snel en goed maken.

Om die stap snel en goed te kunnen maken, hebben wij in ons programma Energietransitie aangegeven dat we a. die ruimte maken, b. daar zorgvuldig mee omgaan, c. participatie daarin belangrijk maken. 'Samen eerlijk delen' is belangrijk en in een regio waarin het gevoel dat de lusten en lasten rondom aardgas niet goed verdeeld zijn,  is dit extra belangrijk. Dat zien we ook aan het grote aantal energiecoöperaties en de drive die er is om samen energie op te wekken.


Gisteren hebben we als college de Omgevingsvisie gepresenteerd: hierin staan de regels voor de ruimtelijke invulling van onze provincie*. En natuurlijk is daarin ruimte gemaakt voor schone energie. Twee punten wil ik er graag uitlichten.

1. Kleine windmolens: Gemeenten kunnen sowieso windmolens onder de 15 meter mogelijk maken binnen stedelijk gebied. Buiten stedelijk gebied gaan we twee pilots doen: een met maximaal drie windmolens binnen een zone van 25 meter rond een agrarisch bouwperceel en een in park- of lijnopstelling  als onderdeel van een lokaal initiatief.

2. Zonneparken: Gemeenten gaan over zonneparken binnen stedelijk gebied. Daarnaast maken we  zonneparken (onder voorwaarden zie de Verordening) mogelijk aangrenzend aan stedelijk gebied in verschillende groottes en naast bouwvlakken. Ook los van stedelijk gebied is het mogelijk op basis van door GS aangewezen locaties, op basis van gemeentelijke integrale gebiedsvisies.Dit is natuurlijk niet alles. Om uiteindelijk energieneutraal te worden is meer nodig. De volgende stap is ons nieuwe beleid duurzame energie. Daar wordt nu aan gewerkt!


*Uiteindelijk beslissen de Provinciale Staten of we deze ruimte de definitieve versie wordt, dat weten we 2 juni. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.