vrijdag 9 december 2016

Welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen

Afgelopen woensdag was de eerste eindejaars-bijeenkomst in mijn agenda. En dat was direct een heel goed begin van een hele reeks ontmoetingen in de maand december. Het gewone werk gaat ook door, dus dat maakt december en januari druk, maar ik hou er wel van. Het is ook het moment om met elkaar te bespreken wat we afgelopen jaar hebben gedaan en komend jaar willen doen. Op de bijeenkomst van VNO-NCW Noord en JNO spraken noordelijk voorzitter Alfred Welink maar ook algemeen directeur Cees Oudshoorn uitgebreid over de energietransitie. Op de dag waarop Minister Kamp zijn Energieagenda presenteerde namen beide geen blad voor de mond. 
"Wij moeten investeringen in de energietransitie op gang krijgen " was de gevleugelde tekst van Cees Oudshoorn. Ook riep hij op tot meer visie in de politiek wat betreft energie en een warmteunie om van het gas af te komen. Ik ga snel bij hem langs om met hem te bespreken hoe we dat in Groningen samen kunnen bereiken. Wat mij betreft maken we tempo
Woensdag was ik op bezoek bij het Noorderpoort in Veendam om  een les aan medewerkers van Synergon bij te wonen. Wat een mooie en praktische manier om medewerkers meer handvatten, vertrouwen in hun kunnen en beroepspersectief te geven! Samen gaan we kijken hoe we de opleidingen nog beter af kunnen stemmen op de grote vraag op het gebied van energietechniek. 
vrijdag 28 oktober 2016

Klimaattop en participatiewet in de praktijk

Volgens mij kan ik het wel een bewogen week noemen: DE week waarin het ene na het andere bedrijf haar duurzame en groene ambities kracht bij zette met een handtekening onder een manifest of een verklaring. Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van I&M was de initiatiefnemer van de Nationale Klimaaattop met als doel de afspraken van Parijs om te zetten in Nederlandse acties. En als Klimaatambassadeur voor datzelfde ministerie ben ik net zo enthousiast als zij is. Mits.... door al die bedrijven en overheden de volgende stap na de handtekeningen ook gezet wordt.

Des te verder het doel, des te makkelijker het is om ambitieus te zijn in wat je tegen die tijd wil bereiken. Het risico is dat je vervolgens vandaag net zo verder gaat als gisteren. En dat de acties door worden geschoven naar morgen. De kunst is dus om vandaag te beginnen met doorrekenen wat energieneutraal in ...(een willekeurig jaar ) betekent voor de plannen die we nu maken. Pas dan krijgen al die handtekeningen waarde. 

En dat de stap van ambities naar plannen niet altijd makkelijk is, dat blijkt vaak. Denk aan het gemak waarmee woorden als energieneutraal en duurzaam worden gebruikt, maar hoe moeilijk het is om locaties voor windparken, maar ook zonneparken te vinden. En die zijn toch echt nodig. Net als energiebesparing bij ( grote) bedrijven. 

Gelukkig kennen we voorlopers die de volgende stap durven te zetten. Mooi voorbeeld deze week was de opening van blok A van het warmtenet in Hoogezand. Dankzij doorzetters bij onder andere het Waterbedrijf Groningen, Eska, de gemeente Hoogezand -Sappemeer en de provincie werd dit een feit. Nu door naar blok B zodat niet alleen het sportcentrum Kalkwijck en Het Kielzog verwarmd worden maar ook de huizen van Lefier.


Op donderdag had ik de hele dag gesprekken op de verschillende ministeries in Den Haag waar ik natuurlijk mooi aan kon haken op de onderwerpen van de klimaattop van de dag ervoor. Want wij doen namelijk al heel veel in Groningen, maar vergeten daar vaak over te 'snakken'. Dus heb ik dat maar even wel gedaan: over dat er al meer dan 400 megawatt aan windmolens staan opgesteld in onze provincie, dat we in onze omgevinsgverordening ( als eerste!) ruimte hebben gemaakt voor zonneparken, over dat wij waarschijnlijk wel 21% duurzame energie opwekken in 2020! En daar concrete stappen naar toe hebben.

Maar het mooiste en persoonlijkste moment deze week was toch wel het koffiemoment met de participatiemedewerkers. Een paar keer per jaar zit ik met hen om de tafel en praten we over hoe het gaat als provinciaal medewerker vanuit de Partcipatiewet. Volgens de 6 die ik deze week sprak gaat dat heel goed en we spraken ook over hoe ze bij ons waren gekomen. En wat blijkt: sommigen gewoon via onze eigen medewerkers die in hun vrije tijd over hun werk praten en ook over de kansen die dat anderen kan bieden. Geweldig.

donderdag 15 september 2016

Een (financiële) wereld te winnen.


Het is nog vroeg en ik wacht in de regen in Blauwe Stad op een afspraak. Vandaag zal het anders zijn, maar de afgelopen dagen was 'het warme weer' het grootste koffie-automaat-gesprek. De ene helft vond het heerlijk, maar wel jammer dat we dan net weer aan het werk zijn. De andere helft houdt zich wat op de vlakte omdat het weerbeeld niet past bij half september. Volgens het KNMI is het wel eens vaker voor gekomen dat het warm is, maar toch braken we record na record. Vandaag is het weer wat frisser en met een beetje geluk hebben we de komende weken 'normaal' herfstweer.

 Een goed moment om thuis aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen. In veel huizen glipt er nog warmte naar buiten en dat is vaak simpel te verhelpen. De subsidie 'energiebesparing in eigen huis' kan je net over de drempel helpen om het dit jaar wel te doen en op tijd warmtebesparende maatregelen te nemen. Ieder jaar dat je wacht met investeren is geld verspilling.
Dat geldt ook voor bedrijven. Daar valt vaak een (financiële) wereld te winnen. Als Klimaatambassadeur maakte ik daar een filmpje voor: 
(Als je het filmpje niet ziet dan is dit het linkje: https://youtu.be/12C5bwKc8vE )woensdag 14 september 2016

Voor het goede doel!

Vandaag zijn mijn collega's Fleur Graper en Eelco Eikenaar en ik onze inzamelingsactie voor Het Kopland gestart. We lopen namelijk mee met de 4 mijl- Charity Run. Dat houdt in dat we direct na de wedstrijdlopers starten en geld mogen ophalen voor de opvang van vrouwen. Dat doen we heel graag, maar het betekent dus ook dat we erg in de belangstelling staan als we straks met een heel rood hoofd op een vrij lege, brede weg met heel veel toeschouwers rennen....

Toch doen we dat. Natuurlijk voor het goede doel, maar ik doe dat ook om te laten zien dat sport en bewegen belangrijk is. We bewegen minder en zitten meer, dat is de trend. En we weten allemaal dat dat niet goed is voor lichaam en geest. Fit voel je je beter. Mede daarom hebben wij voor de provinciemedewerkers looptraining en hopen we meer mensen enthousiast te krijgen voor hardlopen en de 4 mijl.

Als college geven we dan ook graag het goede voorbeeld, want als wij er tijd voor kunnen maken moet dat vele anderen toch ook lukken ;-) Dus op 9 oktober geeft de Commissaris van de Koning het startschot en rennen wij met z'n drieën vooraan: voor het goede doel!


Op de foto: Gedep Fleur Graper, Gedep Eelco Eikenaar en ik. Foto gisterochtend genomen tijdens onze tweedaagse 'op de hei' in Termunterzijl.dinsdag 24 mei 2016

Van Nieuwspoort naar Noordpoort

Veel van mijn collega's zijn er al vaker geweest, maar ik was vanavond voor het eerst in Nieuwspoort in Den Haag. Letterlijk naast de ingang van de Tweede Kamer, achter een grote deur, zit het internationale perscentrum. Aan de wand de bekende logo's van Nieuwspoort die je zo vaak op het nieuws ziet.
Vandaag werd Nieuwspoort voor de gelegenheid "Noordpoort" gedoopt: een promotie van Energie (-K) Noord Nederland met een bod aan de genodigde kamerleden : 


Het is nu 21.32 uur en we zijn alweer een hele eind op weg naar Groningen. Zo begon en eindigde de dag met energie. Vanochtend las ik om 06.30 de krant met daarin een heel stuk over energietransitie. Dit artikel was naar aanleiding van een interview over de IABR. Deze Internationale Architectuur Biënnale maakte een tentoonstelling over The NeXT Economy: de kansen van een Biobased Economy en energietransitie voor Groningen. 

Wat doen wij daar nu mee? Hoe gaan we daar vorm aan geven? Dat doen we als provincie door zelf het goede voorbeeld te geven: we maken ruimte voor schone energie, pakken we ons provinciehuis aan, rijden op groen gas, lenen 2 miljoen euro aan  het geothermie-project Warmtestad , zien de energietransitie als integraal thema en laten het terugkomen in programma's zoals uit uitvoeringsprogramma Leefbaarheid en meer. 

Maar voor een goede transitie hebben we iedereen nodig, zo ook gemeenten, bedrijven en natuurlijk het Rijk. En voor dat laatste zaten we vandaag dus in Den Haag! 

vrijdag 20 mei 2016

Filmpje Energietransitie provincie Groningen

Om ons provinciale Programma Energietransitie kort en krachtig over te brengen, hebben we een filmpje laten maken! 

woensdag 20 april 2016

Ruimte voor duurzame energie!

Komende zaterdag zit ik in een panel van het International Architecture Biënnale, The Next Economy in Rotterdam. Die dag presenteert het IABR hun tentoonstelling over de energie neutrale stad. Groningen is groot onderdeel van hun tentoonstelling: want hoe verbinden we stad en ommeland en maken we ruimte voor energie? Ze schetsen een blik op de toekomst.

Maar het is natuurlijk aan de provincie en de gemeenten om samen met vele partners daar ook echt vorm en inhoud aan te geven. In de voorstelling zal blijken dat er ruimte nodig is voor duurzame energie. Voor alle energie is ruimte nodig, denk aan de kolenmijnen in landen die we niet zien, de energiemasten waar we aan gewend zijn, maar ook de gascentrales die bijvoorbeeld in de Eemsdelta staan. Voor schone energie is echter een ander, nieuw soort ruimte nodig. Zichtbare ruimte die we niet gewend zijn. Maar het is wel ruimte die we keihard nodig hebben, willen we de stap naar schone energie snel en goed maken.

Om die stap snel en goed te kunnen maken, hebben wij in ons programma Energietransitie aangegeven dat we a. die ruimte maken, b. daar zorgvuldig mee omgaan, c. participatie daarin belangrijk maken. 'Samen eerlijk delen' is belangrijk en in een regio waarin het gevoel dat de lusten en lasten rondom aardgas niet goed verdeeld zijn,  is dit extra belangrijk. Dat zien we ook aan het grote aantal energiecoöperaties en de drive die er is om samen energie op te wekken.


Gisteren hebben we als college de Omgevingsvisie gepresenteerd: hierin staan de regels voor de ruimtelijke invulling van onze provincie*. En natuurlijk is daarin ruimte gemaakt voor schone energie. Twee punten wil ik er graag uitlichten.

1. Kleine windmolens: Gemeenten kunnen sowieso windmolens onder de 15 meter mogelijk maken binnen stedelijk gebied. Buiten stedelijk gebied gaan we twee pilots doen: een met maximaal drie windmolens binnen een zone van 25 meter rond een agrarisch bouwperceel en een in park- of lijnopstelling  als onderdeel van een lokaal initiatief.

2. Zonneparken: Gemeenten gaan over zonneparken binnen stedelijk gebied. Daarnaast maken we  zonneparken (onder voorwaarden zie de Verordening) mogelijk aangrenzend aan stedelijk gebied in verschillende groottes en naast bouwvlakken. Ook los van stedelijk gebied is het mogelijk op basis van door GS aangewezen locaties, op basis van gemeentelijke integrale gebiedsvisies.Dit is natuurlijk niet alles. Om uiteindelijk energieneutraal te worden is meer nodig. De volgende stap is ons nieuwe beleid duurzame energie. Daar wordt nu aan gewerkt!


*Uiteindelijk beslissen de Provinciale Staten of we deze ruimte de definitieve versie wordt, dat weten we 2 juni. 

woensdag 13 april 2016

Thuis tanken #lowcardietHet is dag 13 van de wedstrijd 'Lowcardiet' en dat bevalt me goed! De hele maand april reizen 53 medewerkers van de provincie Groningen ' low car'. En dan vooral 'low' op het gebied van vervuilende kilometers. Veel fiets, ov en de groen gas auto. Nou rijdt mijn vaste dienstauto op groen gas, maar ik heb ook andere groen gas auto's geprobeerd. En dat bevalt goed! Al wint het fietsen in de voorjaarszon. Nog 17 dagen om samen met Fleur Graeper en mijn andere collega's te winnen van de Gasunie, Oosterhof- Holman, provincie Zuid-Holland en meer...

Inspirerend voorbeeld voor mij was Rob, betrokkene van Nieuwolda Energieneutraal. Bij een rondgang langs vele duurzame initiatieven in en om Nieuwolda brachten we namelijk ook een bezoek aan zijn huis met 43 zonnepanelen waarmee hij ook vol trits zijn auto oplaadt. Bij zijn schuur !

Thuis duurzaam tanken, geweldig! Of duurzaam energieneutraal wonen. Dat kan allemaal in Nieuwolda. Je kan daar straks zelfs proefslapen in een van de huizen die nu gebouwd worden...
Uitleg door vrijwilliger over de energieneutrale huizen die nu gebouwd worden en die zij straks samen met anderen gaat uitlenen 'aan proefslapers''

Ik hou u op de hoogte!zaterdag 2 april 2016

Kringloopwinkels in de provincie Groningen

Weekend, zon en het voorjaar hangt in de lucht. Vandaag lees ik mijn stukken in de tuin van het vakantiehuisje van mijn schoonouders. Tijdens het lezen neem ik mijn stiekem mijn Twitter, Facebook en mail door en realiseer me iets: Ik krijg best wel vaak opmerkingen over het feit dat ik bijna al mijn kleding en spullen voor in huis tweedehands koop. Ook nu ik gedeputeerde ben. Marktplaats vind ik een van de beste uitvindingen van mijn generatie, maar af en toe lekker snuffelen in een winkel is ook wel fijn. (Geeft ook direct de gelegenheid om je teveel aan spullen weg te brengen) Daarom bezoek ik nog regelmatig kringloopwinkels /tweedehandswinkels. Daar schreef ik in 2014 al een blog over als Statenlid. In die blog stond ook een lijstje met kringloopwinkels in onze provincie en die blog wordt nog altijd veel bezocht. Daarom bij deze het lijstje nogmaals! Mis je een leuke winkel: laat deze als reactie achter!


Leens
- Kringloop de Marne, Valge 11
Uithuizen
- Goudgoed, tegenover station 
Appingedam
-Hergebruik plus, Energieweg 7
Siddeburen
- Kringloop Old Goud, Molenlaan 14
Farmsum
- Kringloop Emmaus, Dijkstraat 6
Roden
- Het Goed, Ceintuurbaan 119
Wildervank
- Kringloop Ratjetoe, Poststraat 29
Veendam 
- Wedeka, spoorweg 10
Stadskanaal
-Wedeka, Gedempte Vleddermond 3


Oude Pekela
- Een Nieuwe Kans, Hendrik Westerstraat 28
Winschoten
- Goud Goed, Papierbaan 60
Hoogezand
- Kringloop Bwr, hoofdstraat 219
Ter Apel
- Wedeka, Oosterstraat 3
Gasselternijveen
- Wedeka, Vogelshemweg 26
Borger
- Wedeka, Buinerstraat 12
Haren
- Mijn Tafel, Rijksstraatweg 222
Groningen
- Fairback aan de Ulgersmaweg
- MamaMini en Goud Goed aan het Damsterdiep en andere plekken in Groningen
- Dezain (kleding),  Zuiderdiep

Op 19 maart even langs de Wedeka @ Veendam geweest: voorjaarsschoonmaak dus ook veel weggebracht.woensdag 9 maart 2016

In het zonnetje..

Na een heerlijke vakantie met familie in de bergen, ben ik afgelopen zondag weer begonnen met werken. Het nadeel van een weekje weg ( en geen week minder werk) is dat de eerste dagen weer direct zo druk zijn dat de vakantie  op woensdag al weer weken geleden lijkt. Gelukkig heeft de buitenlucht me weer energie voor tien gegeven!

Maandag direct een drukke dag met interne overleggen en bezoeken aan de Brederoschool waar we spraken over Energy  Challenges in het onderwijs. Dinsdag was zo'n drukke dag dat ik het op Internationale Vrouwendag te druk had om online aandacht te vragen voor de positie van vrouwen in (overheids-) organisaties en bedrijven. Gelukkig hadden we intern wel een lunchlezing over vrouwelijk leiderschap (door Jellie Tiemersma) georganiseerd .

Vanochtend werd weer duidelijk dat we op dat gebied nog een wereld te winnen hebben: een vergadering met directeuren en vertegenwoordigers van de ministeries telde 15 mannen en 2 vrouwen. Gelukkig heb ik ook de portefeuille Personeel waar diversiteit hoog op de agenda staat, want ook in het provinciehuis is de verdeling niet evenredig. 

Ook hoog op de agenda staat de uitvoering van de Participatiewet. Die wet moet er voor zorgen dat mensen die begeleiding nodig hebben bij hun werk ook aan de slag komen. Zo ook in ons provinciehuis, want ik vind dat wij als overheid een voorbeeldfunctie op dit vlak hebben. Gelukkig zijn er ook bedrijven die dit heel goed oppakken en die ga ik de komende tijd in het zonnetje zetten.

De afgelopen periode was het heel druk met het Programma Energietransitie dat we op 12 februari gepresenteerd hebben. Een programma dat tot stand kwam na vele gesprekken met coöperaties, wethouders, experts, waterschappen en nog veel meer mensen.  Een behoorlijke klus, ook voor de afdeling, maar dat heeft wel geleid tot een prachtig programma waarmee we grote stappen gaan zetten. Lees hier meer. Volgende week de behandeling van het programma in Provinciale Staten en als het wordt goedgekeurd dan gaan we echt los! 


zondag 10 januari 2016

Werkweekend

In mijn pubertijd betekende een 'werkweekend' dat ik met IVN op pad ging om in een natuurgebied sloten schoon te maken. Heerlijke weekenden met kampvuren, gitaarmuziek en veel lol. En natuur. Tegenwoordig is het ieder weekend 'werkweekend' al is de inhoud anders. Op vrijdagmiddag krijgen de GS-leden alle stukken voor de overleggen met de afdelingen die in mijn geval op maandag zijn. Oftewel: veel leeswerk. Soms blijft het daarbij, maar meestal zijn er ook werkbezoeken in het weekend.

Dit weekend blijft het bij veel leeswerk, omdat er in de eerste weken van het jaar nou eenmaal wat minder gepland staat, behalve de recepties. Afgelopen  maandag was de eerste in ons eigen provinciehuis. Eerst met alle medewerkers van de provincie en na vijf uur druppelden vele andere Groningers binnen. 

Beste wensen op Nieuwjaarsontvangst @Provinciehuis (foto A.Wiersma Provincie Groningen)

 
Een groot succes, niet realiserend dat dat vervolgens ook bijna de enige die week zou zijn. Na een onrustige maandagavond met stroomdips en flikkerende lampen, maar ook bedrijven die voorzorgsmaatregelen moesten nemen, bleef het de week rustig. 

Met collega Fleur Graper frisse neus (en lunch) halen op de ijzel-dinsdag: lopen via het grasveld om niet uit te glijden.
 

Het provinciehuis was gewoon open, de collegevergadering op dinsdag ging door, maar het was wel anders. Zo had ik hele lijstjes van mensen die ik bij de recepties wilde spreken, maar die ik nu dus moest bellen. Opvallend was dat de bezoekers uit Den Haag, zoals het gesprek over mijn functie als Klimaatambassadeur wel door ging. In Den Haag hadden ze niet helemaal door wat voor weer het hier was... Als klimaatambassadeur ga ik me inzetten voor energiebesparing bij bedrijven. Want ondanks dat daar al veel afspraken over zijn, bijvoorbeeld in het Energieakkoord, blijft de uitvoer achterwege.  Daar gaan we dus wat aan doen en hebben we het rijk bij nodig. Ik vind ook niet dat het een keuze is of bedrijven investeren in energiebesparing en het gebruik van schone energie: het niet doen, is gewoon niet meer van deze tijd. 

 Nu is het zondag en heb ik alle stukken voor de overleggen met de afdelingen, voor de GS-vergadering en de werkbezoeken gelezen. Het gezinsleven ging beneden (ik zit op zolder te werken) gewoon door met af en toe een bezoekje aan mama. De nieuwe muur beneden is bijna af en ik stap zo op de fiets naar de film van David Bowie.
Ik lees op zolder mijn stukken en beneden wordt nieuwe wandbekleding aangebracht.

Fijne week!